Från korrespondenskurser till e-lärande

Elever som är bosatta utomlands och går på internationella skolor kan, från motsvarande svensk årskurs 6 och över, välja att läsa ämnet svenska och andra ämnen på distans. Svenska skolan i New Delhi har en grupp som träffas en gång i veckan för att få stöd med distansstudierna av en handledare. Eleverna får betyg i svenska, vilket behövs om man vill söka till den svenska gymnasieskolan eller läsa svenska på gymnasienivå.

Läsåret följer den aktuella läroplanen och är uppdelat på 35 veckor. Studierna är tid- och platsoberoende, och eleverna kan studera under de tider och från den plats som passar dem bäst.

Från brev till epost

Redan år 1898 grundades Hermods korrespondesinstitut som erbjöd brevkurser. På uppdrag av Skolöverstyrelsen blev Hermods senare huvudman för de flesta svenska utlandsskolorna och barn till utlandssvenskar kunde redan för 60 år sedan läsa brevkurser på högstadie- och gymnasienivå med handledning. Under 1990-talet infördes digitala lösningar och nu är undervisningen internetbaserad.  

Handledning i New Delhi

Även om undervisningsmetoden må ha förändrats under 100 år och breven har ersatts av USB-minnen, mail, voicemail och filmklipp, så pluggar eleverna på så som man har gjort i alla tider. Tekniken har revolutionerat undervisningsmetoden och äldre tiders korrespondeskurser har ersatts av e-lärande. Elever i hela världen har idag möjlighet att följa svensk skolundervisning med hjälp av en vanlig dator utrustad med mikrofon och hörlurar/högtalare samt tillgång till Internet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *