Svenska resurser på nätet

lektion.se  är den största gratisresursen för svensk skola
lektion.se är den största gratisresursen för svensk skola

Hur får du enklast hjälp med att hjälpa ditt barn i skolan? Ett sätt är att använda de resurser som finns på nätet. Likt många skolor i Sverige går även svenska skolan i Delhi alltmer över till gratis hemsidor för att få undervisningsmaterial och inspiration.

Den enskilt största hemsidan med gratis material för grundskolan är lektion.se. Med över en kvarts miljon medlemmar, utvecklas denna hemsida ständigt. Den är baserad på principen att lärare bidrar med material de gjort själva, så kan alla och envar ladda ned dokument med skilda temata. Det kan röra sig om övningar i svenska – alltifrån lära sig läsa till bokrecensioner – eller material i allsköns andra ämnen.

Medlemskap i lektion.se är gratis och det enda man behöver göra för att få tillgång till en massa läroresurser är att registrera sig.

Redan nu använder svenska skolan digitala resurser på nätet som underlag för undervisningen. Mycket beror det på att många av våra läromedel är föråldrade eller inte helt relevanta för den undervisning vi bedriver.

Varför inte använda internetresurser för svenskan när barnen redan gör det i andra ämnen?
Varför inte använda internetresurser för svenskan när barnen redan gör det i andra ämnen?

Det finns dock även en pedagogisk poäng i att i ökad utsträckning använda nätresurser, nämligen den större fokuseringen på att ge eleverna möjlighet att varva traditionellt lärande med projektarbeten av skilda slag. För oss blir det alltmer ett medel att täcka in den bredd i undervisningen som vår verksamhet syftar till – inte minst att underlätta för våra elever att återintegreras i den svenska skolan efter återkomst till Sverige. Nätresurser ger dock även dig som förälder möjlighet att själv stödja dina barn på denna resa, så varför inte registrera dig på lektion.se redan nu och kanske också se dig om efter andra svenskaresurser på nätet.

 

Besök på Natural Science Centre

2017-05-03 (2)Vad kommer du ihåg av skolfysiken? Ganska lite var vad vi lärare insåg när svenska skolan den 11 april besökte Natural Science Centre i Delhi. Eleverna var dock mer öppensinnade i sin iver att söka kunskap om det som lärarna hade svårt att finna ord för på svenska.

Natural Science Centre beskrivs i svenskkolonin ofta som ett mellanting mellan Södertäljes Tom Tits Experiment och Göteborgs Universeum. På många sätt är liknelsen giltig, även om man här med små medel söker göra mycket. Skillnaderna i kunskapssyn mellan Sverige och Indien gjorde sig dock påminda. När indiska besökare, vid de fysiklaborationer som muséet erbjöd, snabbt kunde ge utantillsvar, stod de svenska eleverna svarslösa utifrån vanan att söka snarare än ha givna svar.

Om man böjer en muskel blir den kortare
Om man böjer en muskel blir den kortare

Så fick eleverna se hur fysikens lagar tillämpas i vardagen, exempelvis hur muskelkontraktion tillfälligt förkortar en arms längd.

Hårresande hög spänningsfaktor
Hårresande hög spänningsfaktor

Vi fick också en demonstration av elektricitetens kraft, även om lärarna nog hade svårt att skilja på ström, spänning och resistans. Låt oss nöja oss med att det var så spännande att håret stod på ändå – åtminstone på vissa av oss.

Framförallt fick eleverna möjlighet att själva studera skilda fysiska fenomen – alltifrån en spegellabyrint till en gigantisk kulbana. Förhoppningsvis väckte besöket därför nyfikenhet att lära sig mer på detta område.

Kunskapslystet huvud på ett fat
Kunskapslystet huvud på ett fat

Summa summarum, kan vi nog konstatera att eleverna var förtjusta i att själva få rusa runt och experimentera med fysikens lagar i lekfull form, medan vi lärare nog snabbt kunde konstatera att vi tagit oss vatten över huvudet i vår ambition att utvidga elevernas svenskakunskaper även till fysikens område.