Svenska landskap, djur och växter under temadagen

Under läsårets första temadag pratade vi om Sveriges landskap och svenska sevärdheter med anknytning till vårt tema geografi. Efter en kort introduktion fick eleverna välja två landskap var att bekanta sig med.temadag_geografi 1

Låg landskapen i Norrland, Svealand eller Götaland? Vad hade det för landskaps djur och blomma? Och vad heter landskapets största stad? Många fina affischer tillverkades. Dessa kom sedan väl till pass när eleverna skulle berätta om sina landskap. Vår karta kom väl till pass när vi pratade och letade olika sevärdheter i Sverige som Ölandsbron, Kebnekaise, Sttemadag_geografi 1orforsen, Höga kusten och Hallandsåsen.

Dagen avslutades med tipsrunda i samma tema och gemensam picknick i trädgården. Et stort tack till  svenska ambassaden för att vi får vara i den härliga trädgården och till alla föräldrar som deltog i tiptemadag geografi_infotavlorsrunda och picknick och gav dagen en riktigt trevlig avslutning!