Höstens tema: Geografi

Höstens tema är geografi och vi lär känna den svenska kartan och varandra bättre för varje lektion. Tillsammans utforskar vi Sverige, lär oss om hur Sverige ser ut, landsändar, vädersträck och grannländer.

Sveriges karta_var är min stadAlla elever har fått berätta och peka ut vilka städer de kommer från eller brukar åka till när de är i Sverige. Vi har fått vara med på resor från Haparanda i norr till Falsterbo i söder, från Göteborg i väster till Visby i öster.

Läs mera!
I veckan har eleverna varit till biblioteket och lånat en bok som de ska läsa hemma, själva eller tillsammans med en förälder. Boken har de till låns i två veckor. Som förälder får du gärna fråga ditt barn om boken.

  • Vad handlar den om?
  • Vem är huvudperson?
  • Vilka andra läsa bok_kwoolleyfigurer finns i boken?
  • Vad ditt barn tycker om boken?

En lektion – tre pass
Att ha alla elever tillsammans på två lärare har visat sig fungera bra och eleverna arbetar verkligen jätte fint. Lektionerna startar alltid med en gemensam samling och temaarbete. Sedan tar vi en kort rast då eleverna kan äta frukt, prata och röra sig fritt i klassrummet för att sedan orka arbeta en stund till i sin egna lärobok.